ROT-avdrag vid fönsterbyte

Det kostar att byta fönster och det gäller inte minst monteringen. En professionell fönstermontör kommer att ta ett par timmar i genomsnitt på varje fönster som kommer att bytas, vilket gör att arbetskostnaden kan komma att bli riktigt hög. Att byta fönstren själv är någonting som de flesta inte bör försöka sig på. Det är svårt och slitsamt och det är lätt hänt att man skadar fönstren när man försöker montera dem. Då är det bra att ROT-avdraget finns, även om det inte gäller för alla. ROT-avdraget gäller för den som bor i ett egenägt hu, men inte i en bostadsrätt. Skälet till att ROT-avdraget inte gäller vid fönsterbyte i en bostadsrätt är att det räknas som ett utomhusarbete; ROT-avdraget täcker endast inomhusarbeten i bostadsrätter.

Så fungerar ROT-avdraget
ROT-avdraget är någonting du inte ska behöva tänka på, utan det ska ske per automatik så länge den hantverkare du anlitar innehar F-skattsedel. ROT-avdraget innebär att en viss procent av arbetskostnaden dras av i form av ett skatteavdrag. Detta är inte så krångligt utan sker direkt vid betalningen – du behöver alltså inte vänta tills det är dags för deklaration och hålla reda på en massa krångliga papper eller så. ROT-avdraget är för närvarande (2022 troligen även 2023) på  30 %. Kontrollera på Skatteverkets hemsida vad det är som gäller för tillfället (där finns för övrigt mycket bra information om ROT-avdraget för den som vill gå in på ämnet på djupet). ROT-avdraget kan användas för maximalt 50 000 kronor per person och år (är ni två som äger huset så är alltså maxbeloppet 100 000 kronor.