Frågor & svar

Gäller ROT-avdraget vid fönsterbyte?
ROT-avdraget gäller vid ett fönsterbyte, förutsatt att det gäller ett hus, och att det är du som står som ägaren. Du måste dessutom bo i huset och alltså inte hyra ut det. ROT-avdraget gäller också om det gäller ett hus som dina föräldrar äger och bor i. ROT-avdraget gäller inte för lägenheter, vare sig bostadsrätter eller hyresrätter. Skälet är att fönstren räknas som en del av husets utsida, och inte en ”riktig” del av din lägenhet.

Vad kostar det att byta fönster?
Priset för själva fönstren kommer att landa på mellan 500 och 5,000 kronor, där 500-kronorsfönstren har så pass dåligt U-värde att de bör undvikas i uppvärmda bostäder. Priset för montering kommer sedan att landa på mellan 1,000 och 2,000 kronor per fönster; den högre kostnaden för större fönster, den lägre för små.

Vad är U-värde?
U-värde är ett mått på ett fönsters värmegenomsläpp, där lägre är bättre. Ett U-värde på 0 innebär då att inget värmegenomsläpp sker över huvud taget.

Är det svårt att montera fönster själv?
Att montera fönster kan vara en rätt komplicerad och arbetsam process, om man vill att det ska gå rätt till. Dåligt monterade fönster innebär också att en del av isoleringsförmågan (U-värdet) inte blir så bra som det borde. Rör det sig sedan om dyra fönster och man räknar in risken att de går sönder om man försöker montera själv, så måste det nog sägas att fönstermontering inte är något man ska försöka sig på själv.