Energibesparing vid fönsterbyte

byta-fönsterEtt fönsterbyte kan leda till att man sänker sina energikostnader, och det rätt så rejält. Om man sedan tidigare har fönster med dåligt U-värde kan ett fönsterbyte löna sig efter något år, även om priset för de nya fönstren kan verka väl högt. Hur stor energibesparing ett fönsterbyte innebär beror på hur pass många och stora fönster man har. Ett stort hus med flera stora fönster, som har dåligt U-värde, kan sänka sin energiförbrukning riktigt rejält med ett fönsterbyte. Men även om energiförbrukningen inte sänks så mycket att den betalar sig själv inom en rimlig tid, så finns det ju ändå bra skäl att byta. Vår energiförbrukning är ett problem och något som vi måste sänka, med tanke på vår planets bästa.

Vad är U-värde?
U-värde är kort och gott ett mått på hur välisolerat ett fönster är. Ju lägre U-värde, desto mindre värme (det vill säga energi) passerar ut genom det. Ett U-värde på noll skulle innebära att fönstret inte släppte ut någon värme alls, vilket givetvis är totalt omöjligt. Generellt kan sägas att ett U-värde under 1,0 är bra. Energifönster rankas idag med U-värden från 0,9 till 1,5, men det finns givetvis många fönster med betydligt högre U-värden. Äldre vanliga fönster av tvåglastyp har till exempel ett U-värde runt 3,0. Skillnaden i värmeförlust kan alltså vara stor.

Exakt hur stor besparingen kommer att bli i kronor och ören går naturligtvis inte att säga, men ett byte från tvåglasfönster till riktiga energifönster kommer betyda ett antal tusenlappar mindre i uppvärmningskostnader varje år. Vid ett sådant byte kan man räkna med att inom i alla fall 10-15 år – och ibland betydligt snabbare än så – ha tjänat tillbaka kostnaden för fönsterbytet.