Aluminiumfönster

Aluminiumfönster är sällan helt och hållet tillverkade i aluminium, utan brukar ha en stomme av trä. Aluminiumfönster är betydligt mer ovanligt än trä- och PVC-fönster i vårt land, men de har faktiskt några rätt så unika fördelar över fönster i dessa två material. Och, det ska också sägas, aluminiumfönster har inte bara fördelar, utan även en del nackdelar. Dessa nackdelar är dock inte så stora, och den som funderar på att skaffa nya fönster gör rätt i att titta närmare på aluminiumfönster. Kanske är de fönstren för dig?

Fördelar med aluminiumfönster
Den största fördelen som brukar nämnas när det gäller aluminiumfönster är att de är mycket tåliga samtidigt som de kräver väldigt lite eller inget underhåll. Det gör att aluminiumfönster har en mycket lång livslängd jämfört med speciellt trä men även PVC-fönster. Aluminiumfönstrens tålighet gör också att de lämpar sig mycket väl på hus som av olika anledningar utsätts extra mycket för väder och vind. Det finns också kombinerade aluminium- och träfönster, som i mångt och mycket ser lika bra ut som riktiga träfönster, men ändå behåller mycket av aluminiumfönstrets tålighet.

Nackdelar med aluminiumfönster
När det gäller aluminiumfönster så finns det en stor nackdel, som antagligen är anledningen till att de inte är mer populära än de är: priset. Aluminiumfönster är betydligt dyrare än trä- och PVC-fönster, vilket gör det till en investering många nog inte tycker sig ha råd med. Det höga priset vägs dock till en del upp av aluminiumfönstrens långa livslängd och det faktum att de knappt behöver något underhåll.